دوره های فعال

تعداد بازدید:۱۴۳
  • به منظور ثبت نام در هر دوره، بر روی عنوان دوره کلیک کنید.

 

ردیف عنوان کارگاه هزینه (ریال) تاریخ برگزاری
1 کارگاه جستجوی اسناد علمی در پایگاه های معتبر ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۳/۲۳( ویژه فراگیران آزاد)
2 کارگاه جستجوی اسناد علمی در پایگاه های معتبر ۵۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۳/۲۳ ( ویژه همکاران پژوهشکده معتمد)
3 نشست علمی ۲۹ تیردر رشته های: پرتودرمانی،جراحی عمومی،زنان و زایمان، رادیولوژی،خون و سرطان بالغین، آسیب شناسی ۱۷۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۴/۲۹
4 نشست علمی تخصصی در رشته های: پزشکان عمومی، پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده ۱۲۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۴/۲۹
5 END NOTE در تحقیقات پزشکی ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۳/۳۰( ویژه فراگیران آزاد)
6 END NOTE در تحقیقات پزشکی ۵۰۰۰۰۰ ۱۴۰۰/۳/۳۰ ( ویژه همکاران پژوهشکده معتمد)
7 مقاله نویسی    
8 تحلیل بقا با استفاده از نرم افزار آماریSPSS    
9 ایمونوهیستوشیمی ( IHC )    
10 مرور سیستماتیک و متاآنالیز    
11 میکروفلوئیدیک و پرینتر سه بعدی و کاربرد آن در پزشکی و بیوتکنولوژی    
12 آشنایی با نرم افزار comsol multiphysics و کاربرد آن در مهندسی و پزشکی    
13 کشت سه بعدی سلول ها    
14 طراحی پرایمر و پروب    
15 داکینگ    
16 آنالیز شبکه زیستی    
17 روش تحقیق مقدماتی    
18 روش تحقیق پیشرفته و پروپوزال نویسی    
19 طراحی و تولید آنتی بادی های نوترکیب مبتنی بر روش های مهندسی ژنتیک در میزبان    
20 پاتولوژی مولکولی سرطان    
21 فلوسایتومتری    
22 طراحی پرایمر، pcr،Real Time pcr    
23 دوره آموزش خودآزمایی و پیشگیری از سرطان پستان