گزارش تصویری از افتتاح مرکز تخصصی شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان بانوان در خراسان شمالی (شهرستان بجنورد)