گزارش تصویری بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از پژوهشکده