گزارش تصویری از افتتاح مرکز تخصصی شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان بانوان در زاهدان۱۵

گزارش تصویری از افتتاح مرکز تخصصی شبکه ملی پیشگیری، کنترل و درمان سرطان بانوان در زاهدان

پنجشنبه 2 آذر ماه 1402 به همت پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی، دومین مرکز...

تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران۱۵

تاسیس "مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" در جنوب شهر تهران

"مرکز جامع سرطان معتمد جهاد دانشگاهی" به عنوان قطب درمانهای فناورانه...