معرفی مرکز

تعداد بازدید:۱۰۷۵

مرکز خدمات آزمایشگاهی، پژوهشکده معتمد با هدف تمرکز برفعالیتهای خدمات آزمایشگاهی در پژوهشکده پایه گذاری شده است . عمده فعالیت های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه های پیشرفته و استفاده از توان مشاوره ای افراد متخصص متمرکز است. این مرکز امیدوار است با به اشتراک  گذاشتن  ظرفیت های آزمایشگاهی پژوهشکده در حوزه های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص انسانی، و دانش فنی  و استفاده بهینه از این ظرفیتها بتواند شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان چه در داخل  پژوهشکده معتمد و چه در دیگر مراکز پژوهشی فراهم آورد.