دپارتمان پژوهش های بالینی

تعداد بازدید:۳۷۹۰

گروه پژوهشی بیماریهای پستان از سال ۱۳۷۵ به عنوان اولین گروه پژوهشی در مرکز تحقیقات سرطان پستان شروع به فعالیت نموده است.اعضائ هیات علمی شاغل در آن زمان با تلاش بی وقفه در مدت کوتاهی در سال ۷8 موفق به دریافت موافقت اصولی از دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی شدند.هم اکنون با جذب نیروهای متخصص در  رشتههای مختلف بالینی ،این گروه در حوزه تشخیص و درمان سرطان پستان فعالیت دارد .
هر یک از این محققین در زمینه تشخیص و درمان سرطان پستان از برترین های کشور محسوب  میشوند و با فعالیت تمام وقت در پژوهشکده به تحقیق و نیز آموزش در این زمینه مشغول می با شند.
نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های این گروه در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اعم از چاپ مقاله، ارائه در کنگره و سمینار،و سخنرانی علمی به دانش پژوهان و فعالین در این حوزه عرضه شده است. بیش از
40 طرح پژوهشی خاتمه یافته ،۱0 جلد تالیف کتاب ،بیش از ۱00 مقاله چاپ شده و بیش از 200 مقاله ارائه شده به صورت سخنرانی یا پوستر در کنگره های داخل و خارج از کشور حاصل این تلاش مستمر است.

 در حال حاضر این گروه متشکل از پژوهشگرانی در  رشته های محتلف مانند جراحی عمومی ، رادیولوژی ،خون و سرطان بالغین  میباشد.