پیگیری (Follow Up)

تعداد بازدید:۱۱۰۱۹
پیگیری (Follow Up)

پیگیری وضعیت سلامتی مبتلایان به سرطان، مهم ترین کارویژه کلینیک پیگیری (Follow Up) می باشد. در برنامه ریزی هایی که به این منظور انجام می شود، نه تنها وضعیت درمانی بیماران ارزیابی می شود، بلکه بروز موارد جدید سرطان در پستان مقابل یا نقاط دیگر بدن بررسی می شود. از سوی دیگر، یکی از مهمترین اهداف این کار، حمایتهای روحی و اجتماعی برای بیمار و افراد خانواده آنان است.


پیگیری چگونه انجام می شود؟

در بیماران بدون علامت، انجام معاینه دقیق بالینی و گرفتن شرح حال هر 3 ماه یک بار به مدت 2 سال، سپس هر 6 ماه یک بار به مدت 3 سال و پس از آن سالیانه، همراه با ماموگرافی سالیانه لازم است انجام شود.

البته خودآزمایی پستان بصورت ماهیانه توسط خود بیمار نیز انجام می شود. معاینه بالینی شامل معاینه محل عمل جراحی، معاینه پستان مقابل و غدد لنفاوی ناحیه، معاینه استخوان ها، ریه ها، کبد و سیستم اعصاب است. در بیمارانی که تاموکسیفن مصرف می کنند، معاینه رحم و لگن و انجام پاپ اسمیر سالیانه الزامی است.

در بیماران علامت دار، علاوه بر معاینات فوق، باید روی عضو دارای علائم تمرکز شود و از روش های تشخیص مناسب برای آن قسمت استفاده شود و در صورت اثبات گرفتاری آن عضو، درمان مناسب سریعاً آغاز شود.