آخرین اخبار

انتصاب سرپرست دپارتمان و گروه پروتئین های نوترکیب پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۴۴

انتصاب سرپرست دپارتمان و گروه پروتئین های نوترکیب پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

طی حکمی از سوی رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی، "سرپرست دپارتمان و گروه پژوهشی پروتئین های نوترکیب” این پژوهشکده، منصوب شد.
انتصاب سرپرست گروه پژوهشی طب فراگیر پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۰

انتصاب سرپرست گروه پژوهشی طب فراگیر پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی

طی حکمی از سوی رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی سرپرست گروه پژوهشی طب فراگیر این پژوهشکده، منصوب شد.