دوره های برگزار شده

تعداد بازدید:۵۸۶


برای دریافت فایل ارائه شده روی عنوان دوره کلیک نموده و از صفحه جدید فایل pdf را دانلود نمایید.

 

برای دیدن فیلم کامل این دوره از لینک در صفحه آپارات پژوهشکده وارد شوید:

    آدرس سایت: https://www.aparat.com/v/QVWNG

  وبینار ضایعات پیش سرطانی پستان
4 مردادماه 1401
 

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

 ارائه سرکار خانم دکتر سیمین آل رسول

1401/5/4

 

2

ارائه جناب آقای دکتر محمد پرنیانی

1401/5/4

 

3

ارائه سرکار خانم عصمت السادات هاشمی

1401/5/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دریافت فایل ارائه شده روی عنوان به تفکیک نام متخصص ارائه دهنده در جدول ذیل کلیک فرمایید.

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

ارائه سرکار خانم دکتر آسیه الفت بخش

30/1/1401

2

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

ارائه سرکار خانم دکتر تکتم بهشتیان

30/1/1401

3

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

ارائه سرکار خانم دکتر شیوا مقدم

30/1/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبینارهای برگزار شده

ردیف

عنوان وبینار - در سال 1400

1

نحوه برخورد تشخیصی و درمانی با بیمار مبتلا به سرطان پستان Her2 مثبت

2

برخورد تشخیصی- درمانی با بیماریهای ناشایع و چالش برانگیز پستان

3

اخلاق حرفه ای بر اساس راهنمای عمومی جهت شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی

4

معرفی کاربردی فرآورده های گیاهی، طبیعی و مکمل بهبود دهنده کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان حین درمان

5

اندیکاسیون های ماستکتومی پروفیلاکتیک

6

ارتقای مهارت های پرستاری در انکولوژی

7

برخورد تشخیصی درمانی با سرطان پستان التهابی

8

تازه های سرطان پستان در ام آر ای، تطبیق با سونوگرافی و ماموگرافی و بررسی کیس های چالش برانگیز

9

چالش های پیش رو در MRI، سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران سرطان پستان پس از درمان نئوادجوانت کموتراپی

10

بررسی روشهای جدید تصویربرداری تشخیصی در مدیریت بیماران سرطان پستان با تاکید بر نقش ام ار ای و ماموگرافی توموسنتزیس

11

نقش تصویربرداری در تشخیص و STAGING سرطان پستان قبل از جراحی و شیمی درمانی

12

نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ردیف

عنوان دوره

1

تکنیک های علوم آزمایشگاهی پیشرفته

2

بیوانفورماتیک

3

طراحی پرایمر

4

آنالیز شبکه زیستی

5

آنالیز داده های میکرواری

6

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

7

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

8

جراحی انکوپلاستی پستان با تکنیک برش Hemi-batwing"

9

جراحی انکوپلاستی پستان با تکنیک برش Triangle"

10

ماستکتومی و بازسازی همزمان با پروتز یا اکسپندر با استفاده از مش تایگر

11

ماستکتومی و بازسازی همزمان با پروتز یا اکسپندر به روش flap dermal

12

آشنایی با سرطان پستان و آموزش خودآزمایی پستان

13

تکنیک های علوم آزمایشگاهی پیشرفته

14

استخراج DNA، RNA و پروتئین

15

الکتروفورز پروتئین روی sds page و وسترن بلات

16

تکنیک های بیولوژی مولکولی

17

مهندسی ژنتیک و همسانه سازی ژن (کلونینگ)

18

مبانی کشت سلولی

19

نگارش مقاله پژوهشی

20

روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی

21

آشنایی با تکنیک Real Time PCR

22

مطالعات اپی ژنتیک ژنومی (EWAS)

23

تربیت مشاور روانشناسی پژوهشی سرطان

24

فلوسایتومتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

1400/1/30

2

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

1400/1/30

3

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

1400/1/30

 

 

 

 

 

 

 

وبینار های برگزار شده

 

ردیف

عنوان وبینار

1

نحوه برخورد تشخیصی و درمانی با بیمار مبتلا به سرطان پستان Her2 مثبت

2

برخورد تشخیصی- درمانی با بیماریهای ناشایع و چالش برانگیز پستان

3

اخلاق حرفه ای بر اساس راهنمای عمومی جهت شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی

4

معرفی کاربردی فرآورده های گیاهی، طبیعی و مکمل بهبود دهنده کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان حین درمان

5

اندیکاسیون های ماستکتومی پروفیلاکتیک

6

ارتقای مهارت های پرستاری در انکولوژی

7

برخورد تشخیصی درمانی با سرطان پستان التهابی

8

تازه های سرطان پستان در ام آر ای، تطبیق با سونوگرافی و ماموگرافی و بررسی کیس های چالش برانگیز

9

چالش های پیش رو در MRI، سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران سرطان پستان پس از درمان نئوادجوانت کموتراپی

10

بررسی روشهای جدید تصویربرداری تشخیصی در مدیریت بیماران سرطان پستان با تاکید بر نقش ام ار ای و ماموگرافی توموسنتزیس

11

نقش تصویربرداری در تشخیص و STAGING سرطان پستان قبل از جراحی و شیمی درمانی

12

نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان