گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان

تعداد بازدید:۳۱۵۲

از چند دهه قبل رویکرد شتابدار و همه جانبه جهانی بشر به رشته های طبی مکمل و جایگزین معطوف شده است. در حدود سال 1970 واژه « طب جایگزین»  (Alternative Medicine) شکل گرفت، اما دیری نپایید که تا اوایل دهه 90 این دیدگاه و حرکت انقلابی تعدیل شد و عبارت «طب مکمل» (Complementary Medicine) یا «طب مکمل و جایگزین» (Complementary Alternative Medicine) شکل گرفت که یک دیدگاه منطقی و متعادل بوده وکم کم به صورت یک مکتب جامع (CAM) درآمد. مرکز ملی طب مکمل و جایگزین ایالات متحده (NCCAM) که از اکتبر ۱۹۹۸ در NIH راه اندازی شده است، در سال 2014 به مرکز ملی سلامت مکمل و فراگیر (NCCIH=National Center for Complementary and Integrative Health) تغییر نام داد. این تغییر نام در واقع نشانگر تغییر رویکرد جهانی نسبت به طب فراگیر می باشد و بدین مفهوم است که روش های غیر رایج در کنار و به صورت ترکیبی با روش های رایج طبی برای ارتقاء کیفیت زندگی بیماران به کار گرفته شد.

بدین ترتیب به دستور ریاست محترم پژوهشکده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ به جهت اقبال فراوان و روزافزون به روش های مکمل در جامعه امروز ایران و جهان به جهت مسایل فرهنگی و احساس نیاز موجود در شرایط فعلی به خاطر خلاء های درمانی و یا نگرانی های عموم از عوارض درمانهای کلاسیک، گروهی با نام گروه طب فراگیر در سرطان (ابتدا طب مکمل و جایگزین در درمان سرطان که در سال 95 به نام طب فراگیر تغییر یافت) راه اندازی شد. این گروه فعالیت خود را در راستای راستی آزمایی، بازبینی و بهره مندی از مسیر های مکمل در درمان سرطان با هماهنگی و همگرایی با طب رایج، به جهت یافتن راههای ارتقاء وضعیت درمان و اصلاح معضلات موجود در فضای طب مکمل در کشور، آغاز کرده است.

فعالیت های این گروه را می توان در دوشاخه اصلی بیوالکترومغناطیس که زیرمجموعه انرژی درمانی از تقسیم بندی های طب فراگیر است و همچنین فرآورده های طبیعی خلاصه کرد. همچنین این گروه با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی فعال در حوزه های طب ایرانی، گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی و همچنین علوم و فناوری های نوین در راستای انجام پروژه های محصول محور و فناورانه فعالیت می نماید.

ضمناً آزمون های in vitro و in vivo و طراحی و انجام کارآزمایی های بالینی نیز با در دسترس داشتن بانک سلولی و نمونه های حیوانی و همکاری با گروه های بالینی پژوهشکده، از فعالیت های دیگر این گروه در راستای همکاری با سازمانها و مراکز علمی جهت راستی آزمایی و یا سنجش های متودولوژیک است.

زمینه های فعالیت های پژوهشی:

  • پژوهش های مرتبط با تولید فرآورده های طبیعی، گیاهی و مکمل در حوزه سرطان
  • پژوهش های به کارگیری فناوری موج و میدان در حوزه مطالعات پایه و پیش بالینی سرطان
  • بررسی اثربخشی جنبه های مختلف طب فراگیر در سرطان با کمک پژوهش های بالینی

رسالت گروه:

  • راستی آزمایی و انجام مطالعات متدولوژیک بر روی روش ها، نسخ و مجربات موجود در متون و مستندات مکاتب سنتی و مکمل
  • فرهنگ سازی،  شناساندن و عملیاتی کردن طب فراگیر در کشور و منطقه
  • راه اندازی کلینیک طب فراگیر در درمان سرطان
  • راه اندازی مرکز خدمات تخصصی کارآزمایی بالینی درون تنی، برون تنی و انسانی