غربالگری

تعداد بازدید:۳۳۳۱
غربالگری

 

غربالگری به عنوان یکی از راه های تشخیص سرطان پستان در مراحل ابتدایی شناخته می شود و به معنای بررسی سینه زنان برای تشخیص زودهنگام سرطان، قبل از بروز علائم بیماری است.

با این وجود که انجام غربالگری نمی تواند از بروز سرطان پستان جلوگیری نماید، اما با کمک به تشخیص به موقع، در فرآیند درمان تاثیر چشمگیری دارد. پژوهشکده سرطان معتمد سال هاست که به طور تخصصی، تشخیص و درمان سرطان پستان در خانم ها و آقایان را پیگیری کرده و با بهره گیری از متخصصین این حوزه، تاکنون کارگاه های آموزشی بسیاری درخصوص غربالگری و خودارزیابی سرطان پستان برگزار نموده است.