‌آیین نامه اجرایی آزمایشگاه جامع تحقیقات

تعداد بازدید:۱۵۰۰

 در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در اساس‌نامه آزمایشگاه جامع تحقیقات و در جهت نیل به اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از امکانات موجود، آیین‌نامه نحوه استفاده از دستگاهها و خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات به ‌شرح ذیل تدوین گردیده است.

الف) زمان کار آزمایشگاه

 ساعات کاری رسمی آزمایشگاه جامع تحقیقات از ساعت 8 صبح الی 16 عصر در روزهای کاری هفته(شنبه تا چهارشنبه) و 8 صبح الی 13 عصر در روز پنجشنبه می باشد.

ب) نحوه استفاده از دستگاهها و خدمات آزمایشگاهی

  قبل از استفاده از امکانات آزمایشگاه، هماهنگی قبلی با مسوولین آزمایشگاه صورت گرفته و بررسی زمان‌های خالی انجام گردد، قبل ازاستفاده از هردستگاه و هرگونه خدمات درخواستی، هزینه خدمات واستفاده از دستگاه ها مطابق با تعرفه های موجود در سایت آزمایشگاه جامع  توسط متقاضی به حساب مخصوص واریز شده و نسبت به ثبت زمان مورد نیاز برای استفاده از امکانات اقدام گردد.

 با توجه به تنوع روشهای آماده سازی نمونه ها و اهداف مورد نظر از انجام آزمایشات مختلف در طرح ها، پروژه ها و پایان نامه های مختلف پژوهشی، تمامی مراحل آماده سازی نمونه ها قبل از استفاده از دستگاه مربوطه و همچنین تفسیر اطلاعات بدست آمده بر عهده فرد متقاضی  می باشد.

 استفاده از تجهیزات آزمایشگاه برای اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به کار با دستگاه مربوطه تسلط کافی دارند، با هماهنگی قبلی با مسولین آزمایشگاه و درحضور کارشناسان آزمایشگاه بلامانع می باشد.

درخواست کار با دستگاه ها و استفاده از خدمات آزمایشگاهی در ساعت غیر اداری و روزهای تعطیل صرفا با تکمیل فرم تعهد کار در آزمایشگاه و موافقت کتبی مسوولین آزمایشگاه امکان پذیر است.

 ج) هزینه استفاده از امکانات (هزینه کارکرد)

 تعیین هزینه کارکرد (تعرفه) امکانات با توجه به شاخص‌های ذیل توسط معاونت تحقیقات و فناوری و هیأت رئیسه آزمایشگاه برای متقاضیان بر اساس شاخص­ های زیر تعیین گردیده است:

  1. نحوه تأمین اعتبار پژوهش (اعتبار پایان‌نامه‌های دانشجویی، اعتبار طرح‌های پژوهشی، آزاد)
  2. نوع متقاضی (دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، اعضای هیأت علمی، کارمندان دانشگاه، متقاضیان آزاد)
  3. محل کار متقاضی
  4. سرمایه به‌ کار رفته جهت ارایه خدمات (قیمت دستگاه، نصب تجهیزات اضافی)
  5. هزینه تعمیرات، سرویس، کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات

 

 

د) کارشناسان آزمایشگاه

 هرکدام از تجهیزات آزمایشگاه جامع تحقیقات به یکی از کارشناسان آزمایشگاه سپرده می‌شود که عهده‌دار آموزش، نگهداری، کالیبراسیون، کنترل کیفی و پیگیری تعمیرات احتمالی آن تجهیز با نظارت مسئولین آزمایشگاه خواهد بود.

کارشناسان مستقر در آزمایشگاه موظفند برابر ضوابط واستاندارد های تعیین شده در آزمایشگاه، نسبت به ارایه خدمات به کلیه متقاضیان اقدام نمایند. ضمنا پرداخت هرگونه وجه نقدی در آزمایشگاه به کارشناسان ممنوع است.

در مورد تجهیزاتی که تمام کار یا بخشی از آن توسط متقاضی انجام می‌شود، متقاضی می‌بایست قبل از شروع به کار، دستورالعمل کار با تجهیزات را که توسط آزمایشگاه اطلاع‌رسانی می‌شود، به‌دقت مطالعه نماید. بدیهی است کارشناس دستگاه نیز همواره بر نحوه کار متقاضی نظارت نموده و در صورت نیاز، ضمن ارایه آموزش لازم، به رفع اشکالات احتمالی خواهد پرداخت.

نظارت بر فعالیت کارشناسان بر عهده مسوول فنی آزمایشگاه است که به‌صورت دوره‌ای گزارش فعالیتهای کارشناسان را به رئیس آزمایشگاه ارایه می‌نماید.

 پس از اتمام کار، دستگاه با صحت کامل، تحویل کارشناس مربوطه شده و فرم مخصوص توسط فرد متقاضی تکمیل می‌گردد.

 بر روی تمامی دستگاهها برگه شناسنامه دستگاه ،log book دستگاه، برگه کنترل کیفیت دستگاه و همچنین دستورالعمل فنی کار با دستگاه نصب شده که موارد مورد لزوم آن همواره می­بایست تکمیل گردد.

 مسوولیت صحت و سلامت تمامی دستگاههای موجود و همچنین کنترل مواد مصرفی و اقلام آزمایشگاهی هر آزمایشگاه به عهده کارشناس مربوطه بوده و جوابگوی هرگونه قصوری خواهد بود.