کلینیک رادیولوژی و تصویربرداری

تعداد بازدید:۱۴۴۸۹
کلینیک رادیولوژی و تصویربرداری

بخش تصویر برداری پزشکی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات سرطان پستان با همکاری متخصصین رادیولوژی و کارشناسان مجرب این رشته فعالیت می نماید.

  کلینیک رادیولوژی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، مرکز تحقیقات سرطان پستان مجهز به ماموگرافی دیجیتال، بزرگنمایی، لوکالیزاسیون توده های تومورال پستانی، Core Biopsy ، گاید وایر، تزریق بلودومتیلن جهت بیوپسی ضایعات غیر قابل لمس پستان، وکیوم بیوپسی، داکتوگرافی، انواع سونوگرافی رنگی (داپلر) با مجهزترین دستگاه های (جنرال الکتریک) و نمونه برداری تحت هدایت سونوگرافی مشغول به فعالیت می باشد.

  همچنین این مرکز مجهز به جدیدترین دستگاه ماموگرافی دیجیتال دنیا همراه با تخت نمونه برداری تحت عنوان استریوتاکسی است که دقت بالایی در تشخیص ضایعات خوش خیم و بدخیم بیماری های پستان دارد. قبل از خرید این دستگاه، نمونه برداری در اتاق عمل و زیر بیهوشی در بیمارانی که نیاز به بررسی های بیشتر برای درمان داشتند انجام می شد که با راه اندازی این دستگاه، نمونه برداری بدون بیهوشی و بدون استفاده از اتاق عمل صورت می گیرد که سبب کاهش استرس های مربوط به بیهوشی می شود.

 در این بخش امکان هر گونه خدمات تشخیصی نظیر ماموگرافی، بزرگنمایی، نمونه برداری استرئوتاکتیک، Core Biopsy، گاید وایر، تزریق بلودومتیلن جهت بیوپسی ضایعات غیرقابل لمس پستان، داکتوگرافی، سونوگرافی و نمونه برداری برای هدایت سونوگرافی فراهم است.