دپارتمان فناوری های بین رشته ای

تعداد بازدید:۳۳۱۰

چشم انداز

رشد روز به روز تکنولوژی در عرصه های مختلف پزشکی در دنیا، نیاز به ارائه آموزشهای لازم، برای تربیت نیروی متخصص در این زمینه ها را توجیه می نماید. به علاوه، دستیابی کامل به دانش یک فناوری، بدون همکاری علوم مختلف مرتبط با آن، غیر ممکن به نظر میرسد. لذا ضرورت همکاری رشته­های مختلف را اجتناب ناپذیر کرده است. از این رو، دپارتمان فناوریهای بین رشته ای قصد دارد، با همکاری اساتید برجسته از رشته های مختلف پزشکی، علوم پایه و مهندسی قدم هایی جهت رفع نیاز کشور در زمینه فناوری های موجود در حوزه سرطان را بردارد.

رسالت

رسالت ما مشارکت در توسعه و بهبود سلامت جامعه و همچنین بهره گیری از منابع و امکانات روز دنیا برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و برقراری ارتباط فعال با سیاستگزاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور در زمینه پشگیری، تشخیص و درمان سرطان می باشد.

ماموریت

شناسایی، جذب و بهره گیری از ظرفیت های علمی و عملی کلیه ی  اعضای هیت علمی و نخبگان کشور در جهت  پیاده سازی برنامه های پیش رو و آینده پژوهشکده

  پژوهش های کاربردی در حیطه دانش و فناوریهای نوین پزشکی در پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان

انعقاد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی، گروه های آموزشی و مراکز درمانی و خدماتی دانشگاه ها و پژوهشگاه های مختلف در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های پژوهشکده سرطان معتمد

ایجاد روابط بین الملل در زمینه پژوهش ها و فناوریهای بین رشته ای سرطان

پیوند بخش های بالینی و علوم پایه پزشکی با فناوری های نوین و بین رشته ای

ایجاد رویکرد خلق ثروت در دانشجویان رشته های فناوری های نوین با انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی

فرهنگ سازی خلق ثروت در جامعه هیأت علمی

توسعه شرکت های دانش بنیان