اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۱۲۳۵

الف- اهداف

 • تعیین اولویت های فناوری در حوزه مرتبط با کمیته تخصصی
 • کمک به توسعه فناوری های دانش بنیان به منظور بهره برداری از نتایج آن
 • استفاده از ظرفیت نخبگان و اساتید دانشگاهی برای پیشبرد اهداف فناوری
 • کمک به توانمندسازی علمی و فنی بخش خصوصی کشور

ب- وظایف :

 • تعیین اولویت ها و شاخص های فناوری سلامت بر پایه استراتژی کلان
 • تعیین طرح های کلان ملی در حوزه سلامت با بازنگری و اصلاح روند ارزیابی،داوری و نظارت
 • تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی از وضعیت فناوری های تخصصی در هر کمیته
 • تعیین اولویت برنامه آموزش برای توانمندسازی فناوران و شرکت های دانش بنیان
 • ارزیابی مستمر طرحهای فناورانه تولیدی شرکت های دانش بنیان
 • حمایت از فناوران حوزه سلامت با امکان ورود به بازار
 • تسهیل فرآیند تبدیل ایده به محصول از طریق برنامه های آموزشی و حمایت های مالی
 • شناسایی و ارزیابی برخط نیازهای فناوری سلامت با توجه به برنامه های بالادستی در قالب فراخوان
 • حمایت از ثبت اختراعات و ابداعات
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، ارزیابی و پایش ابداعات و اختراعات