اسلایدر

توسعه همه جانبه همکاری‌های مشترک پژوهشی، آموزشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و پژوهشکده سرطان معتمد

توسعه همه جانبه همکاری‌های مشترک پژوهشی، آموزشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و پژوهشکده سرطان معتمد

پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی و مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک زمینه بهره‌مندی طرفین از امکانات آموزشی، پژوهشی یکدیگر و طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و فناوری مشترک را فراهم کردند.

ادامه مطلب