الحاق آزمایشگاه‌های پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی به شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی به شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ملحق شد.
۰۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۲:۵۱ کد : ۴۸۰۰۸ آخرین اخبار
الحاق آزمایشگاه‌های پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی به شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف افزایش بهره وری زیرساخت های آزمایشگاهی کشور، پلتفرم به اشتراک گذاری دستگاه ها و ارایه خدمات آزمایشگاهی و حمایت از توسعه کمی و بهبود کیفی خدمات آزمایشگاهی را راه‌اندازی کرده است.

 در این شبکه، خدمات آزمایشگاهی متنوعی مانند حوزه های فنی و مهندسی همچون مکانیک، مواد و متالورژی، برق و الکترونیک، شیمی، هوا فضا، معدن، حوزه محیط زیست، کشاورزی و گیاهان دارویی، حوزه های زیست فناوری و پزشکی مانند داروسازی، سلول های بنیادی، مهندسی بافت، حوزه های علوم شناختی و مغز، صنایع دستی، مواد غذایی و ... ارایه می‌شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی هم با هدف حمایت از توسعه فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها، ارتقای توانمندی‌ها و کمک به رشد و توسعه و بهبود عملکرد کارشناسان آزمایشگاه‌ها، حمایت‌های متنوعی را برای مراکز عضو شبکه در نظر گرفته است.

این حمایت ها شامل حمایت از تعمیر و نگهداری، کالیبراسیون و ارتقای تجهیزات، حمایت از استقرار استانداردهای آزمایشگاهی، حمایت از خرید نمونه های مرجع استاندارد و کالیبراسیون، حمایت از آموزش کارشناسان و فعالیت در قالب کارگروه های تخصصی، حمایت از خرید دستگاه های آزمایشگاهی ساخت ایران، حمایت از خرید و استقرار نرم افزار مدیریت فرایندهای آزمایشگاهی است.

گفتنی است خدمات آزمایشگاهی ارائه شده در مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده سرطان معتمد شامل موارد ذیل است:

 • کشت سلولی
 • ژنتیک مولکولی ژنتیک پزشکی
 • بیوانفورماتیک
 • مهندسی ژنتیک و کلونیگ
 • فلوساتیومتری
 • شیمی کاربردی و شیمی تجزیه
 • پاتوبیولوژی و ایمونوهیستو شیمی(IHC )
 • ویروس شناسی پیشرفته مولکولی و پزشکی
 • مطالعات و کارآزمایی های بالینی
 • مطالعات پیش بالینی
 • مطالعات دارویی
 • پزشکی مولکولی
 • خدمات دستگاهی پیشرفته آزمایشگاهی
 • آزمایشگاههای سطح سوم ایمنی زیستی
 • خدمات تخصصی مرتبط با پایان نامه دانشجویی
 •  آموزش

 

     

 

text to speech icon

نظر شما :