با امضای تفاهم نامه ای مشترک کلید خورد:

همکاری پژوهشکده سرطان معتمد و پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی در توسعه درمانهای نوین سرطان

۰۶ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۳:۰۴ کد : ۴۸۱۱۳ آخرین اخبار
همکاری پژوهشکده سرطان معتمد و پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی در توسعه درمانهای نوین سرطان

براساس تفاهم نامه همکاری منعقده، پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی و پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی در اجرای پروژه های پژوهشی و فناورانه به منظور توسعه دانش فنی، تولید فناوری و ارائه نوآوری در حوزه های مختلف سلامت به ویژه درمان های نوین سرطان همکاری می کنند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد، این تفاهم نامه همکاری طی مراسمی با حضور استاد اردشیر قوام زاده، پدر پیوند سلول های بنیادی ایران، بین دکتر محمد واعظی رئیس پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سلول های بنیادی بیمارستان شریعتی و دکتر رامین صرامی فروشانی رئیس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی به امضا رسید.

هدف از امضای این تفاهم نامه، هم افزایی و بهره برداری از ظرفیت های پژوهشی، فناورانه و درمانی طرفین در اجرای پروژه های پژوهشی و فنارانه مشترک در حوزه درمان های نوین سرطان با بهره گیری از توان متخصصان و فناوران و زیرساختهای موجود در این پژوهشکده ها است.

در این تفاهم نامه بر تسهیل استفاده از نیروی انسانی، دانش تخصصی و امکانات آزمایشگاهی، کارگاهی و بالینی و زیرساختهای طرفین در جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی و ارتقاء سطح فعالیتهای پژوهشی، جذب منابع مالی و اجرای پروژه های تحقیقاتی و فناورانه، مشارکت موثر در فعالیتهای مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی یکدیگر و همکاری در جهت دریافت موافقتنامه های قانونی، کسب حمایت و جذب منابع مالی برای تاسیس مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی مشترک و توسعه  و ارتقای فعالیتهای مراکز موجود و همچنین هدایت و اجرای مشترک پروژه های دانشجویی و تحقیقاتی تاکید شده است.

text to speech icon

نظر شما :