پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی برگزار می کند:

کارگاه تولید مدل موشی آدنوکارسینوم پستان Production of a Mouse Model of Breast Adenocarcinoma

۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۹ کد : ۴۸۴۴۰ آخرین اخبار
کارگاه تولید مدل موشی آدنوکارسینوم پستان Production of a Mouse Model of Breast Adenocarcinoma

کارگاه تولید مدل موشی آدنوکارسینوم پستان در تاریخ 10 مهر ماه از سوی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده سرطان معتمد این کارگاه در تاریخ 10 مهرماه از سوی پژوهشکده معتمد، زیر نظر مدرسین دکتر علیرضا

مجید انصاری و آقای حسن صنعتی برگزار می گردد.

 وب سایت اداره آموزش: https://motamed.jdereg.ir                           

پیش ثبت نام:  ttp://yun.ir/3u3mvd                                             

هزینه ثبت نام:۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال                    ارائه مدرک معتبرقابل ترجمه


نظر شما :