فعالیت های فناورانه

تعداد بازدید:۱۱۶۲

 

بخشی از پژوهشکده سرطان معتمد شامل مرکز نوآوری و شتابدهی «منش» می باشد.