گزارش تصویری از غربالگری سرطان های شایع بانوان در بندر کنارک(استان سیستان و بلوچستان)