نقش تست‌های ژنتیکی در سرطان های فامیلی و توارثی

تعداد بازدید:۱۵۲

بر اساس ارزیابی خطر ابتلا به سرطان در شما، مشاور ژنتیک ممکن است توصیه کند که شما تست های ژنتیکی خاصی را انجام دهید. نتایج ممکن است خطرات بالاتر ابتلا به انواع خاصی از سرطان را برای اعضای خانواده شما تعیین کند.

  به خاطر داشته باشید که در فرایند انجام تست های ژنتیکی مسائل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی به دقت لحاظ می گردد و زمانی مشاور ژنتیک تاریخچه خانوادگی شما را ارزیابی می کند، شما می توانید تصمیم آگاهانه تری در مورد اینکه آیا تست ژنتیکی ممکن است برای شما یا خانواده شما مناسب باشد بگیرید .

 تست‌های ژنتیکی پیش‌بینی کننده می‌توانند برای هریک از ژن‌های مستعدِ شناخته شده و پرخطر در سرطان از جمله؛ BRCA1 و BRCA2 (سرطان پستان و تخمدان)، APC (سرطان پولیپوز آدنومایی فامیلی)، RET (سندرم سرطان متعدد اندوکرین) و RB1 (تومور شبکیه) انجام شود.

  پیش از هرگونه تست ژنتیکی، کلینیک‌ ژنتیک سرطان ارثی جهاد دانشگاهی ارزیابی اولیه‌ای را از خطر ابتلا به سرطان فرد، بر پایه سابقه خانوادگی او انجام می‌دهد. این کار اغلب نیاز به تایید بافت‌شناسی از تشخیص سرطان، در اعضای خانواده دارد. شاخص‌های زمینه ژنتیکی سرطان، در جدول ذیل به صورت مختصر آورده شده است:

  کسانی که در معرض خطر در نظر گرفته می‌شوند؛ درمورد میزان خطر آن‌ها بحث شده و بر اساس آن اقدامات لازم شامل آزمایش‌های غربالگری و پیشگیری و یا تست‌های ژنتیکی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

  برخی شاخص‌های زمینه ژنتیکی سرطان

  چندین سرطان از یک نوع در یک سمت از خانواده

  وقوع سرطان در سنین جوانی (کمتر از ۵۰ سال)

  انواع سرطان‌هایی که در ارتباط با سندرم‌ های ارثی ویژه‌ای هستند؛ مانند سرطان پستان و تخمدان؛ روده؛ رحم و معده.

  تعداد دو (یا بیشتر) از یک سرطان نادر در یک خانواده

  تعدد تومورهای اولیه (بعنوان مثال؛ سرطان پستان دو طرفه)