خدمات کلینیک سرطان فامیلی و توارثی جهاد دانشگاهی

تعداد بازدید:۱۴۵

خدمات ذیل برای بیماران و خانواده ها انجام می‌گیرد:

  · مشاوره ژنتیک

  · آزمایشات ژنتیک

  · ارزیابی

  · آموزش

  · نظارت و پیگیری