دوره های فعال و برگزار شده

تعداد بازدید:۴۸۳۸

 

 

 

 

تقویم آموزشی شش ماه دوم سال جاری پژوهشکده سرطان معتمد منتشر شد

جهت دریافت فایل ارائه شده روی عنوان به تفکیک نام متخصص ارائه دهنده در جدول ذیل کلیک فرمایید.

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

مطالب دکتر مقدم

1402/04/20

2

مطالب دکتر نجفی

1402/04/20

3

مطالب دکتر دادگری 

1402/04/20

4

مطالب دکتر الفت بخش 

1402/04/20

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن فیلم کامل این دوره از لینک در صفحه آپارات پژوهشکده وارد شوید:

آدرس لینک: https://aparat.com/v/N6oTf و https://aparat.com/v/J3r7w

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دریافت فایل ارائه شده روی عنوان به تفکیک نام متخصص ارائه دهنده در جدول ذیل کلیک فرمایید.

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

مطالب دکتر آل رسول

1401/12/11

2

مطالب دکتر دادگری

1401/12/11

3

مطالب دکتر مرادی

1401/12/11

4

مطالب دکتر جعفری

1401/12/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های فعال 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت فایل ارائه شده روی عنوان دوره کلیک نموده و

از صفحه جدید فایل pdf را دانلود نمایید.
 

برای دیدن فیلم کامل این دوره از لینک در صفحه آپارات پژوهشکده وارد شوید:

    آدرس سایت: https://www.aparat.com/v/QVWNG

  وبینار ضایعات پیش سرطانی پستان
4 مردادماه 1401
 

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

 ارائه سرکار خانم دکتر سیمین آل رسول

1401/5/4

 

2

ارائه جناب آقای دکتر محمد پرنیانی

1401/5/4

 

3

ارائه سرکار خانم عصمت السادات هاشمی

1401/5/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت دریافت فایل ارائه شده روی عنوان به تفکیک نام متخصص ارائه دهنده در جدول ذیل کلیک فرمایید.

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

ارائه سرکار خانم دکتر آسیه الفت بخش

30/1/1401

2

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

ارائه سرکار خانم دکتر تکتم بهشتیان

30/1/1401

3

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

ارائه سرکار خانم دکتر شیوا مقدم

30/1/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    وبینارهای برگزار شده    

ردیف

عنوان وبینار - در سال 1400

1

نحوه برخورد تشخیصی و درمانی با بیمار مبتلا به سرطان پستان Her2 مثبت

2

برخورد تشخیصی- درمانی با بیماریهای ناشایع و چالش برانگیز پستان

3

اخلاق حرفه ای بر اساس راهنمای عمومی جهت شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی

4

معرفی کاربردی فرآورده های گیاهی، طبیعی و مکمل بهبود دهنده کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان حین درمان

5

اندیکاسیون های ماستکتومی پروفیلاکتیک

6

ارتقای مهارت های پرستاری در انکولوژی

7

برخورد تشخیصی درمانی با سرطان پستان التهابی

8

تازه های سرطان پستان در ام آر ای، تطبیق با سونوگرافی و ماموگرافی و بررسی کیس های چالش برانگیز

9

چالش های پیش رو در MRI، سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران سرطان پستان پس از درمان نئوادجوانت کموتراپی

10

بررسی روشهای جدید تصویربرداری تشخیصی در مدیریت بیماران سرطان پستان با تاکید بر نقش ام ار ای و ماموگرافی توموسنتزیس

11

نقش تصویربرداری در تشخیص و STAGING سرطان پستان قبل از جراحی و شیمی درمانی

12

نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ردیف

عنوان دوره

1

تکنیک های علوم آزمایشگاهی پیشرفته

2

بیوانفورماتیک

3

طراحی پرایمر

4

آنالیز شبکه زیستی

5

آنالیز داده های میکرواری

6

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

7

کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی

8

جراحی انکوپلاستی پستان با تکنیک برش Hemi-batwing"

9

جراحی انکوپلاستی پستان با تکنیک برش Triangle"

10

ماستکتومی و بازسازی همزمان با پروتز یا اکسپندر با استفاده از مش تایگر

11

ماستکتومی و بازسازی همزمان با پروتز یا اکسپندر به روش flap dermal

12

آشنایی با سرطان پستان و آموزش خودآزمایی پستان

13

تکنیک های علوم آزمایشگاهی پیشرفته

14

استخراج DNA، RNA و پروتئین

15

الکتروفورز پروتئین روی sds page و وسترن بلات

16

تکنیک های بیولوژی مولکولی

17

مهندسی ژنتیک و همسانه سازی ژن (کلونینگ)

18

مبانی کشت سلولی

19

نگارش مقاله پژوهشی

20

روش تحقیق مقدماتی و پروپوزال نویسی

21

آشنایی با تکنیک Real Time PCR

22

مطالعات اپی ژنتیک ژنومی (EWAS)

23

تربیت مشاور روانشناسی پژوهشی سرطان

24

فلوسایتومتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

1400/1/30

2

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

1400/1/30

3

مروری بر تازه های آگزیلا در سرطان پستان

1400/1/30

 

 

 

 

 

 

 

وبینار های برگزار شده

 

ردیف

عنوان وبینار

1

نحوه برخورد تشخیصی و درمانی با بیمار مبتلا به سرطان پستان Her2 مثبت

2

برخورد تشخیصی- درمانی با بیماریهای ناشایع و چالش برانگیز پستان

3

اخلاق حرفه ای بر اساس راهنمای عمومی جهت شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی

4

معرفی کاربردی فرآورده های گیاهی، طبیعی و مکمل بهبود دهنده کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان حین درمان

5

اندیکاسیون های ماستکتومی پروفیلاکتیک

6

ارتقای مهارت های پرستاری در انکولوژی

7

برخورد تشخیصی درمانی با سرطان پستان التهابی

8

تازه های سرطان پستان در ام آر ای، تطبیق با سونوگرافی و ماموگرافی و بررسی کیس های چالش برانگیز

9

چالش های پیش رو در MRI، سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران سرطان پستان پس از درمان نئوادجوانت کموتراپی

10

بررسی روشهای جدید تصویربرداری تشخیصی در مدیریت بیماران سرطان پستان با تاکید بر نقش ام ار ای و ماموگرافی توموسنتزیس

11

نقش تصویربرداری در تشخیص و STAGING سرطان پستان قبل از جراحی و شیمی درمانی

12

نشست علمی چند تخصصی سرطان پستان