سخنرانی ها

تعداد بازدید:۸۹۵

سخنرانی

ردیف

عنوان سخنرانی

تاریخ ارائه

محل ارائه 

1

Anxiety and depression in patients with breast cancer

1998

5th annual conference of the international society for quality of life research

2

The impact of contacting a breast cancer information service

1999

11th MASCC international symposium. Feb 1999, Nice, France. Abs NO:P-116

3

Anxiety and depression in women attending a breast cancer mammography center

1999

9th international congress on anti-cancer treatment. 25Feb 1999, Paris, France

4

Breast cancer in Iran:a review of 903 pathological records

1999

XV international scientific meeting of the international epidemiological association

5

Quality of life in patients with breast cancer: a psychosocial investigation

1999

10th European cancer conference(ECCO 10)

6

Anxiety and depression in breast cancer patients before and after participation in a cancer support group

2000

12th MASCC international symposium supportive care in cancer

7

Patient education survey in Iran: the preliminary results

2000

presentation at MASCC

8

Anthropometric variables and risk of breast cancer in postmenopausal women in Iran

2000

5th LEA Eastern medditerranean regional scientific meeting

9

Accuracy of fine-needle aspiration(FNA)in early detection of breast cancer

2000

5th LEA Eastern medditerranean regional scientific meeting

10

A study of breast cancer screening behaviors: do religious beliefs matter?

2000

5th LEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting

11

Needs assessment of employed women on breast cancer prevention and early detection

2000

5th LEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting

12

Risk factors for breast cancer in Iran: a case control study

2000

5th LEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting

13

. Promoting the knowledge of employed educational women towards breast cancer in Iran: the role of workshops

2000

5th LEA Eastern Mediterranean Regional Scientific Meeting

14

بررسی فراوانی نسبی درد پستان بعنوان یکی از علل مراجعه بیماران و عوامل همراه آن

1380

کنگره سالانه جامعه جراحان

15

. Post mortem coronary angiography; a new simplified method

2001

2nd International congress on heart Disease new trends in research, diagnosis and treatment-USA

16

Pain and fatigue in breast cancer patients

2002

presentation at World cancer on breast cancer, Canada.

17

Delayed presentation in breast cancer: patient'delay in Iran

2002

presentation at World cancer on breast cancer, Canada.

18

Breast pain and it’associated factors

2002

presentation at World cancer on breast cancer, Canada.

19

Health communication on breast cancer: do women read poster displays in the waiting rooms?

2002

The international conference on communication in health careWarwick University, UK.

20

بررسی ریسک فاکتورهای توده های خوش خیم پستان

1381

چهاردهمین همایش سالیانه انستیتو کانسر کنگره تومورهای پستان

21

خستگی و عوامل مؤثر بر آن در مبتلایان به سرطان پستان

1381

چهاردهمین همایش سالیانه انستیتو کانسر کنگره تومورهای پستان

22

Quality of life in breast cancer patients receiving two different adjuvant chemotherapy regimens

2003

6th world congress of psycho-oncology, Banff, Alberta, Canada

23

Telephone consultation and breast cancer

2003

at 2nd congress of the world society of breast health, Budapest, Hungary

24

. Post mastectomy lymphedema; application of low level laser therapy

2003

oral presentation at Joint international laser conference medicine, Edinburgh, Scotland

25

Factors predicting psychological distress in cancer patients

2004

7th world congress of psycho-oncology, Copenhagen, Denmark.

26

Randomized clinical trial for evaluation of breast mass biopsy with Co2 laser and scalpel; preliminary report

2005

ASLMS, March 2005, Florida, USA.

27

Factors predicting fatigue in breast cancer patients

1385

سی امین کنگره سالیانه جامعه جراحان ایران

28

گردآوری اطلاعات در بانک DNA: نکاتی که باید مد نظر قرار گیرد

1385

نهمین کنگره ژنتیک ایران

29

مروری بر سرطان پستان در ایران

1385

دومین کنگره سرطان پستان

30

میزان دقت معاینه بالینی پستان توسط کارشناسان مامایی در ارزیابی توده های پستان

1385

دومین کنگره سرطان پستان

31

تاخیر در تشخیص و درمان سرطان پستان: نقش پزشکان و سیستم درمانی

1385

دومین کنگره سرطان پستان

32

بیوپسی باز توده های پستانی با لیزر Co2 و اسکالپل: کار آزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور

1385

دومین کنگره سرطان پستان

33

Women’s experiences of breast cancer: survivorship

2008

15th International Conference on Cancer Nursing, Singapore, Singapore

34

بررسی تاثیر احتقان زدایی ترکیبی(Complete Decongestive Therapy) در کنترل لنف ادم بازو در مبتلایان به سرطان پستان

1387

اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در درمان سرطان

35

روش های علامت گذاری توده ای غیر قابل لمس پستان، مروری بر روش ها و معرفی یک روش آسان و کاربردی

 

چهارمین کنگره بین المللی سرطان پستان، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران. O5-04.

36

بررسی عوامل خطر ساز ایجاد لنف ادم در مبتلایان به سرطان پستان

 

چهارمین کنگره بین المللی سرطان پستان، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران. O5-04.

37

Spirituality and chemotherapy side effects

2010

16th international conference on cancer Nursing. Atlanta, Georgia, U.S.A.

38

. Methylene blue injection, safe and low cost method for marking non palpable breast masses

2009

20th Asia pacific cancer conference. Tsukuba, Ibaraki, Japan

39

Impact of triple negative phenotype on breast cancer epidemiology in Iran

2009

at 9th International congress of medical oncology &hematology of Iran

40

Comparison of clinical and pathological characteristics between breast cancer patients above and under age of 40

2010

5th International Breast cancer congress

41

کلینیک در جنت آباد –دکتر شیله باف

3/9/95

 

42

Phase III study of docetaxel and carboplatin with or without doxorubicin hydrochloride and cyclophosphamide in treating women with triple negative breast cancer

2016

ESMO Asia 2016-Instruction for abstract presents are online!

43

Evaluation of low level aser Therapy (630nm) in prevention of Radiation – Induced Dermatitis in breast cancer patients

1391

پنجمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی

44

Factors associated with axillary node involvement in patients with positive sentinel lymph node: who benefit from axillary dissection?

1392

ششمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی

45

Correlated factors of breast density in mammography of Iranian breast clinic patients

1392

ششمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی

46

The association between triple negative breast cancer with hormonal and reproductive factors

1392

ششمین کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهی

47

Investigation of the time and the site of metastases in patients with triple negative breast cancer and other phenotypes

1393

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان شهید بهشتی

48

The association between triple negative breast cancer with hormonal and reproductive factors

1393

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان شهید بهشتی

49

بررسی تأثیر نتایج MRI پستان بر تغییر تصمیم گیری درمانی

1393

هفتمین کنگره سراسری سرطان پستان

50

بررسی حساسیت و ویژگی Touch prep  و Frozen section در ارزیابی غده لنفاوی نگهبان در کانسر پستان در بیماران مراجعه کننده

1393

هفتمین کنگره سراسری سرطان پستان

51

بررسی ارتباط خصوصیات کلینیکوپاتولوژیکال تومور پستان با محل متاستاز

1393

هفتمین کنگره سراسری سرطان پستان

52

بررسی پاسخ کامل پاتولوژیک بعد از شیمی درمانی نئوادجوانت در سرطان پستان و عوامل موثر بر ان : یک مطالعه تک مرکزی

1393

هفتمین کنگره سراسری سرطان پستان

53

بررسی نشانه های ماموگرافی و سونوگرافی در کارسینوم لوبولار پستان طی سال های92-1380

1393

هفتمین کنگره سراسری سرطان پستان

54

Evaluation of image guided vacuum assisted breast biopsy indications in 71 cases breast cancer

1394

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

55

Probiotics and breast cancer

1394

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

56

Hypothyroidism as a risk factor for breasr cancer

1394

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

57

Phyllodes tumor case series and literature review

1394

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

58

Breast cancer predisposing lesions upgrade rate in pathology based on clinicoradiological characteristics

1394

هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان

59

Investigation of the concordance between the
sonographic and pathologic findings of the
ultrasound guided core needle biopsy of breast
lesions (with BIRADS 4 or 5 )

1394

کنگره بین المللی مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی

60

نقش نئوادجوانت در بیماران Her-2 منفی و حفظ پستان-عضو پانل

1394

یازدهمین کنگره بین المللی سرطان پستان