آخرین اخبار - آرشیو

پژوهشکده سرطان معتمد برگزیده بخش بین الملل چهارمین دوره برترین های پژوهش و فناوری

در مراسم چهارمین دوره برترین های پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی که با حضور دکتر سورنا ستاری معاون علمی فناوری ریاست جمهوری برگزار گردید، طرح نوآور پژوهشکده سرطان معتمد، برگزیده بخش بین الملل این دوره گردید.

ادامه مطلب