آخرین اخبار - آرشیو

روبان

رایگان شدن کلینیک فوق تخصصی بیماری‌های پستان، روبان، به علت بیماری کرونا

ادامه مطلب

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده سرطان معتمد در اسکوپوس نمایه شد

فصلنامه علمی پژوهشی بیماری های پستان ایران (Iranian Journal of Breast Disease) متعلق به پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی به آدرس؛ www.ijbd.ir موفق گردید در یکی از بزرگترین پایگاه های اطلاعاتی علمی جهان، اسکوپوس (scopus) نمایه گردد.

ادامه مطلب