آخرین اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی

کارگاه " پیشگیری، خودآزمایی و تشخیص سرطان پستان" در موسسه خیریه نور از سوی پژوهشکده معتمد برگزار گردید

ادامه مطلب

کارگاه

در راستای اهداف آموزش های عمومی؛ کارگاه " پیشگیری، خودآزمایی و تشخیص سرطان پستان" در سازمان برنامه و بودجه از سوی پژوهشکده معتمد برگزار گردید

ادامه مطلب