اولویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۴۴۹
  1.   راه اندازی زیرساخت های مناسب برای انجام تحقیقات مولکولی در زمینه سرطان پستان شامل تأسیس بانک نمونه بافتی، بانک DNA و بانک اطلاعات بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان
  2. بررسی ارتباط بیومارکرهای مولکولی با جنبه های مختلف بالینی سرطان پستان شامل پیش آگهی، پاسخ به درمان
  3. راه اندازی کلینیک سرطان های فامیلی و ارزیابی خطر ابتلا به سرطان پستان بر مبنای مدل های آماری مناسب
  4. تولید داروهای آنتی بادی مونوکلونال در درمان سرطان پستان