طرح ها

تعداد بازدید:۴۳۶

طرح‌های گروه پژوهشی ژنتیک

 1. بررسی افتراقی محتوای RNA اگزوزوم ها در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از روش RNAseq
 2. "بررسی بیان RNA های حلقوی با استفاده از روش بیوانفورماتیک و استفاده از داده حجم بالا و تایید بیولوژیک آن در بیوبسی مایع در بیماران مبتلا به سرطان پستان "
 3. بررسی ارتباط پلی مورفیسم اینترون 1 و اگزون 2 ژن CD44 در زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان
 4. "سرطان های توارثی و عضویت در CIMBA"
 5. بررسی مقایسه ای بیان ژنهای سرطانی- بیضه ای TTK،ARMC3 ،TPTE در نمونه بافت سرطانی و نرمال پستان
 6. بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکئوتیدی ژن cyp2D6 با مقاومت تاموکسیفن در بیماران مبتلا به سرطان پستان

 1. توسعه بانک نمونه های زیستی سرطان پستان
 2. بررسی اثر هم کشتی غیرمستقیم سلول های بنیادی مزانشیمی با سلول های سرطانی پستان در تغییر بیان ژن های STK15 و SURVIn
 3. بررسی کارائی روش Functional assay در سنجش عملکرد جهش‏های ناشناخته انتهای کربوکسیلی ژن BRCA1 در بیماران مبتلا به سرطان پستان
 4. بررسی مقایسه ای بیان ژنهای سرطانی  - بیضه ای TMEFF2، IMP-3  در نمونه بافت سرطانی و نرمال پستان
 5. بررسی بیان مارکرهای پرولیفراسیون شامل Ki67، p27، p21، سیکلین E و سیکلین D1 با استفاده از روش Real-Time PCR در نمونه بافت سرطان پستان بیماران مراجعه کننده به مرکز بیماریهای پستان
 6. بررسی میزان بیان بیومارکرهای استروئیدی (,ERs ,(PgR ژنهای استروژن رگوله (  (SCUB2 ,Bcl2و رسپتور فاکتورهای رشد ((HER2 ,IGFR1 در نمونه های سرطانی ا خذ شده از مبتلایان به سرطان سینه از نوع کارسینوم داکتال مهاجم و ارتباط آن بر حسب جنبه های بالینی وپاتولوژیک تومور
 7. طراحی و سنتز فلوروفورهای آلی به منظور استفاده در تصویر برداری مولکولی
 8. مقایسه میزان بیان ژنهای piwil2  ،pl2l60و akap3 در نمونه بافت سرطان پستان از نوع کارسینوم داکتال مهاجم با بافت پستان نرمال
 9. حمایت از پژوهشکده سرطان پستان  جهاد دانشگاهی  و اشتراک دیتاها و اطلاعات آن از طریق زیر ساخت های ستاد توسعه زسیت فناوری
 10. بررسی ارتباط بین جهش‌های اگزون 9 و 20 ژن PIK3CA  با مقاومت به درمان در بیماران تحت درمان با Trastuzumab
 11. مقایسه اثرات اینترفرون بتای سیناژن و آوونکس در بیماران مبتلا به MS عود کننده
 12. ارزیابی میزان خطر ابتلا به سرطان پستان بر اساس مدل Gail در بیماران ایرانی و مقایسه آن با گروه کنترل
 13. طراحی و راه اندازی روش Real-Time PCR  ژن HER-2 در بافت سرطان پستان
 14. مقایسه میزان بیان مارکرهای سیستم فعال کننده پلاسمینوژن (شامل uPA، PAI1 و PAI2) در نمونه بافت سرطان پستان از نوع کارسینوم داکتال مهاجم با بافت پستان نرمال
 15. بررسی پروتئوم پستان در جمعیتی از زنان ایرانی با سرطان پستان از نوع کارسینوم داکتال مهاجم
 16. بررسی اثر درمانی سلول های بنیادی مزانشیمال بیان کننده ژن فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) به همراه فاکتور مشتق از استرومای 1 آلفا (SDF-1α) اگزوژن در مقایسه با گروه کنترل در درمان نارسایی قلبی بعد از انفارکتوس میوکارد بر روی حیوان آزمایشگاهی از نوع رت
 17. جمع آوری و تدوین کلیه جهش های شناخته شده خطرساز (Pathogenic) در ژنهای BRCA1,2 در کشور ایران