آخرین اخبار

کارگاه

در راستای اهداف آموزش های عمومی؛ کارگاه " پیشگیری، خودآزمایی و تشخیص سرطان پستان" در سازمان برنامه و بودجه از سوی پژوهشکده معتمد برگزار گردید

ادامه مطلب